Επιστημονική Ημερίδα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: ‘ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ’

(Στρατηγική Αναδιοργάνωση με Οικονομία Πόρων & Εξωστρέφεια) για Αιρετούς, Τεχνοκράτες & Στελέχη ΟΤΑ

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023, 10:00-16:00